מפגשים קבוצתיים וסדנאות

את התהליך "מיצר ליצירה", ניתן ללמוד בקבוצה, התחלה במפגש רחב ובהרצאת מבוא המסבירה את התהליך ואת המבנים של תהליך היצירה עצמו. לאחר מכן ניתן לעבור לעבודה בזוגות בה נעביר אחד לשני את התהליך עצמו.

לאחר  שעוברים את התהליך והמרחב של היצירתי שלנו נהיה ברור יותר, ניתן לעבור לעשייה אמנותית בחומרים שונים.

ניתן להזמין את הרצאת המבוא בנפרד, הרצאה זו פותחת את המחשבה, אנשים שעברו את ההרצאה בלבד אמרו כי היא תרמה להם ועודדה אותם ליצירה.

לתאום לגבי מפגשים קבוצתיים והרצאות-

0546534446

כתיבת תגובה