עליכם

חלק זה באתר מוקדש לכם, בקרוב תהיה כאן מצגת של עבודות שנוצרו בעיקבות התהליך, או בהקשר כלשהו שאתם רואים לנכון.

החשיבות הגדולה בתרגום המקום הלא פתור מתוכנו דרך יצירה אל העולם ובכך ליצור את הרווח הראשון והחשוב, שהנה עכשיו היצירה בעולם מחוץ לעצמי. המרחב הפנימי שלי חווה שחרור והקלה.הרווח הבא יהיה של הצופה, זה שמגיע ונמשך אל היצירה, תשומת הלב שלו נמשכת אליה ומזהה אותה, הנה ההשתקפות הפנימית שלי, כן זה אפשרי גם אני יכול להשתחרר, ההשראה שלי מתעוררת!

יצירה מעוררת יצירה שמעוררת יצירה…

זו הנדיבות של הרוח האנושית.

כתיבת תגובה